null
Головна | Благодійний фонд "Глевахвська школа"
    Глевахівська загальноосвітня                      школа І-ІІІ ступенів


08630 Київська обл., Васильківський р-н., смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 20, тел/факс:04571-3-21-00,тел.:04571-3-20-85; електронна адреса schoolglevaha@ukr.net

Четвер, 09.07.2020, 06:49
| RSS
Меню сайту
Нагорода
Наш сайт - переможець 5-го Конкурсу на кращий веб-сайт закладу освіти в номінації «Вебометричний рейтинг»
Випадкове фото
,
Захист прав дітей
Національна гаряча лінія Національна дитяча гаряча лінія Захист прав дітей
Провайдер
Провайдер, що надає школі Інтернет
crystal.in.ua
Сайт існує
Свята
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання
Зареєстровані

Зареєстрованих на сайті

Всього: 622
Нових за місяць: 1
Нових за тиждень: 0
Нових вчора: 0
Нових сьогодні: 0

З них

Адміністраторів: 1
Модератораторів: 2
Перевірених: 0
Звичайних користувачів: 619

З них

Чоловіків: 138
Жінок: 484

Погода
Погода в Украине

Благодійний фонд  «Глевахівська школа»

вул.Вокзальна, 20, смт. Глеваха Васильківський район, Київська область, 08631,тел. (271) 3-26-00, (067)7491168

Е-mail: schoolglevaha@ukr.net


№ ___________ від ______________

ШАНОВНІ ГЛЕВАЩАНИ!

 

   У зв’язку з відсутністю вільних коштів, скрутним фінансовим становищемГлевахівської загальноосвітньої школи  I-III ступенів, не було вирішено ряд проблем, які з кожним роком стали ускладненими.

    У 2015 році засновано Благодійний фонд «Глевахівська школа», щоздійснює благодійну діяльність в інтересах школи.

   Основне завдання  Благодійного фонду максимально допомогти створити умови комфортного, інноваційного та інтелектуального розвитку в школі.

   Успіх розвитку-об’єднання зусиль благодійної організації та приватних спонсорів,що забезпечить значну підтримку школі.

   На сьогодні благодійні внески єголовною допомогою Вашої участі в інтересах школи.

   З Божою допомогою та Благословенням, зробімо все можливе разом, щоб потреби школи були вирішеними.

 

МИРНОГО ВАМ НЕБА ТА РІДНОЇ ЗЕМЛІ ПІД НОГАМИ!

 

З повагою                                                                   

Голова правління   Ірина ВИШНЯК


 ЗРАЗОК ЗАЯВА БЛАГОДІЙНИЙ ВНЕСОК


 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ

 

Загальними зборами засновників

Протокол № 2

від «23» серпня 2016 року

 

Голова Правління

Благодійного фонду

«Глевахівська школа»

_________________ І.О. Вишняк

 

 

СТАТУТ

 

Благодійного фонду

«ГЛЕВАХІВСЬКА ШКОЛА»

 

 

 

 

 

 

 

Глеваха, 2016


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та організаційні засади створення і діяльності благодійної організації Благодійний фонд «Глевахівська школа» (надалі – Фонд). Фонд є недержавною, неприбутковою місцевою добровільною благодійною організацією, яка утворена та зареєстрована  і здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно – правових актів, що регулюють благодійництво та благодійну діяльність.

1.2. Повне найменування Фонду: Благодійний фонд «Глевахівська школа».

1.3. Місцезнаходження Фонду: 08631, с.м.т. Глеваха Васильківського району Київської області, вул. Вокзальна, буд. 20.

1.4. Діяльність Фонду поширюється на територію Київської області.

1.5. Фонд є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у встановленому законом порядку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, бланки, печатки, штампи, власну символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Фонду та реєструється в установленому законом порядку.

Фонд від свого імені володіє, користується та розпоряджається майном, яке йому належить, набуває майнових та особистих немайнових прав, може бути позивачем та відповідачем в суді

1.6. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності по зобов’язаннях Фонду, а Фонд не несе відповідальності по зобов’язаннях держави, її органів та організацій.

1.7. Фонд має право здійснювати міжнародну благодійну діяльність відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Міжнародна благодійна діяльність здійснюється шляхом участі у міжнародних благодійних проектах, участі в роботі міжнародних благодійних організацій, а також в інших формах, що не суперечать законодавству України, нормам та принципам міжнародного права.

1.8. Діяльність Фонду має суспільний характер, що не суперечить його взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної підтримки.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ НАПРЯМКИ
ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

2.1. Основна мета діяльності Фонду – здійснення благодійної діяльності в інтересах Глевахівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Васильківського району Київської області (надалі – Школа), зокрема, сприяння розвитку Школи, вихованню та підвищенню інтелектуального потенціалу учнів, які навчаються у закладі.

Предметом діяльності Фонду є створення умов та об’єднання зусиль зацікавлених юридичних та фізичних осіб для співпраці з надання матеріальної, фінансової, медичної, оздоровчої допомоги набувачам благодійної допомоги, які сприяють розвитку благодійних програм Школи.

2.2. Основними завданнями Фонду є:

- благодійна підтримка в здійсненні окремих поточних програм і проектів Школи;

- надання благодійної допомоги учням, які її потребують, та талановитій творчій молоді;

- преміювання кращих учнів;

- участь у наданні підтримки персоналу школи у спеціальній підготовці, підвищенні фахової кваліфікації та перекваліфікації, преміювання за високі результати праці;

- поширення інформації та сприяння обізнаності громадськості щодо діяльності Школи;

- здійснення соціальних досліджень;

- здійснення інших заходів, що сприяють Школі;

- сприяння у здійсненні медичної допомоги, проведенню оздоровлення набувачів благодійної допомоги.

2.3. Благодійну допомогу Фонду можна надавати набувачам у вигляді:

- одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- систематичної фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

- дарування матеріального майна;

- дозволу на використання своєї назви, емблеми, символів;

- надання безпосередньої допомоги особистою працею, послугами чи передачею результатів особистої творчої діяльності працівників Фонду або осіб, залучених Фондом на договірних засадах, набувачам;

- здійснення інших заходів не заборонених законом.

2.4. Фонд встановлює та підтримує міжнародні контакти і зв’язки з іноземними юридичними та фізичними особами в інтересах Фонду відповідно до статутних цілей і завдань, шляхом укладання відповідних договорів та угод, участі в міжнародних благодійний проектах, що не суперечать законодавству України.

2.5. Комплекс благодійних заходів у вигляді передбачених п. 2.3 цього Статуту форм благодійної допомоги, реалізується Фондом у вигляді благодійної програми, спрямованої на вирішення завдань, відповідають статутним цілям Фонду, зокрема п. 2.2 цього Статуту.

2.6. На фінансування благодійних програм повинна використовуватися вся сума надходжень, що надійшла за фінансових рік від підприємців і організацій, які перебувають у власності Фонду, за виключенням адміністративно-господарських витрат, пов’язаних з функціонуванням Фонду. За умови реалізації довгострокових програм використання коштів здійснюється відповідно до термінів, визначених цими програмами.

2.7. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді надання конкретних послуг (виконання робіт), що підлягають обов’язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством порядку.

3. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ ФОНДУ

3.1. З метою здійснення своєї діяльності Фонд має право:

3.1.1. Самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що надаються благодійникам, на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування.

3.1.2. Об’єднуватися у спілки, асоціації та інші об’єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутних завдань.

3.1.3. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.

3.1.4. Залучати добровільні внески та пожертвування українських та іноземних фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій у вигляді грошових надходжень, як в національній, так і в іноземній валютах, майна та інших матеріальних цінностей для здійснення благодійної діяльності.

3.1.5. Самостійно визначати форми, об’єкти, суб’єкти і обсяги благодійної допомоги.

3.1.6. Відкривати рахунки (у національній та іноземній валютах) в установах банків.

3.1.7. Засновувати підприємства і організації, суб’єкти підприємницької діяльності для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

3.1.8. Засновувати засоби масової інформації.

3.1.9. Займатися видавничою діяльність з метою популяризації та підтримки Глевахівської загальноосвітньої школи I-III ступенів Васильківського району Київської області.

3.1.10. Бути членом інших благодійних організацій.

3.1.11. Організовувати роботу волонтерів.

3.1.12. Мати власну символіку, зареєстровану  у порядку визначеному Законом України «Про об’єднання громадян».

3.1.13. Популяризувати своє ім’я (назву), символіку.

3.1.14. Укладати в установленому законодавством порядку з українськими і зарубіжними юридичними та фізичними особами угоди, що не суперечать статутній діяльності Фонду.

3.2. Відповідно до статутних завдань та чинного законодавства Фонд має обов’язки:

3.2.1. Забезпечення виконання своїх статутних завдань.

3.2.2. Забезпечення вільного доступу до своїх звітів, документів про господарську та фінансову діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3.2.3. Інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

3.3. Засновники (учасники), члени Фонду працівники (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), члени органів управління та інші пов’язані з ними особи не мають права отримувати доходів (прибутків) або їх частини;

 що передбачені законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

4. ЧЛЕНСТВО У ФОНДІ

4.1. Членами Фонду мають право бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які беруть участь у реалізації статутних положень фонду, визнають і виконують вимоги Статуту, надають Фонду кошти та матеріальні засоби на спонсорські та благодійні цілі, сприяють роботі та розвитку Фонду.

4.2. Членство у Фонді є добровільним і може бути індивідуальним або колективним.

4.3. Для того, щоб стати індивідуальним членом Фонду, громадяни та юридичні особи України подають заяву до Правління Фонду.

4.4. Щоб стати колективним членом Фонду, трудові колективи підприємств, установ, організацій подають заяву до Правління Фонду та виписку з рішення їх повноважного органу про вступ до колективних членів Фонду.

4.5. Колективні члени співпрацюють з Фондом через свого представника.

4.6. Іноземні особи, як юридичні, так і фізичні подають заяву до Правління Фонду. Прийняття іноземних осіб до членів Фонду приводиться на підставі рішення Правління Фонду, яке затверджується Загальними зборами. З іноземними членами укладається угода про членство у Фонді.

4.7. Члени Фонду мають право:

- брати участь у всіх видах діяльності Фонду;

- обирати і бути обраними до керівних та виконавчих органів Фонду;

- брати участь в конференціях, семінарах та інших заходах, організованих Фондом;

- отримувати інформацію про діяльність Фонду, в тому числі знайомитися з даними бухгалтерського обліку та звітності;

- звертатися в органи Фонду для захисту своїх законних прав та інтересів;

- звертатися у Фонд і отримувати за рішеннями Правління матеріалу та іншу допомогу, згідно чинного законодавства та цього Статуту;

- користуватися послугами підприємств та організацій,створених Фондом;

- добровільно вийти із Фонду.

4.8. Члени Фонду зобов’язані:

- сплачувати вступний і щорічний членські внески (за умов їх встановлення) і дотримуватися Статуту Фонду;

- своєчасно та якісно виконувати доручення згідно Статуту та інших керівних та робочих матеріалів Фонду;

- всебічно сприяти Фонду в його діяльності;

- брати участь у роботі Загальних зборів Фонду.

4.9. Рішення про прийом до членів Фонду приймається відкритим голосуванням не менше 2/3 голосів від повного складу відповідного керівного органу Фонду.

4.10. Індивідуальні члени можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву в Правління Фонду.

4.11. Колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду, подавши заяву та рішення свого повноважного органу про вихід з Фонду, які розглядаються на найближчому засіданні Правління Фонду.

4.12. Іноземні колективні члени Фонду можуть вийти із складу членів Фонду згідно одностороннього припинення Угоди про членство.

4.13. Виключення із членів Фонду здійснюється:

- при систематичному порушені Статуту;

- при систематичному виконанні або безвідповідальному відношенню до своїх обов’язків;

- у разі неучасті в роботі Фонду на протязі року без поважних причин;

- при грубих порушеннях діючого законодавства України.

4.14. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймає:

- індивідуальних членів Фонду – Правління Фонду;

- колективних членів Фонду – Правління Фонду;

- іноземних членів Фонду – Загальні збори за поданням Правління.

4.15. Рішення про виключення із складу членів Фонду приймається відкритим голосуванням, не менше як 2/3 голосів від повного складу відповідального керівного Фонду.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ

5.1. Статутними органами управління Фонду є:

- Загальні Збори;

- Правління Фонду;

- Наглядова Рада.

Порядок формування органів управління, їх компетенція та порядок прийняття рішень встановлюються Статутом Фонду та чинним законодавством України.

5.2. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори, які проводяться не рідше одного разу на рік та є правомочними, якщо у них беруть участь не менше ніж дві третини членів Фонду.

5.3. Позачергові Загальні Збори Фонду скликаються у разі неплатоспроможності Фонду, а також за інших обставин, якщо цього вимагають інтереси Фонду в цілому, на вимогу правління, Голови Правління, Наглядової Ради, а також на вимогу половини від загальної кількості членів Фонду.

5.4. До компетенції Загальних Зборів Фонду належать:

- затвердження Статуту Фонду, внесення змін та доповнень до нього;

- затвердження благодійних програм;

- визначення основних напрямів діяльності Фонду;

- затвердження річних звітів про результат діяльності Фонду;

- призначення та звільнення Голови Правління;

- обрання членів Правління;

- обрання Голови та членів Наглядової ради;

- прийняття рішень щодо притягнення посадових осіб Фонду до майнової та фінансової відповідальності;

- прийняття рішень про участь Фонду у спільних підприємствах, асоціаціях, консорціумах, концернах та інших об’єднаннях;

- прийняття рішень про реорганізацію та ліквідацію Фонду, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу.

5.5. Загальні Збори Фонду вважається правомочними, якщо в них беруть участь дві третини його членів.

Рішення Загальних Зборів Фонду ухвалюються двома третинами від кількості присутніх членів Фонду.

5.6. Рішення Загальних Зборів Фонду оформлюється у вигляді протоколу. Протокол підписує голова загальних Зборів Фонду.

5.7. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, які не внесено до порядку денного, без згоди на те усіх членів Фонду, що присутні на зборах. Повідомлення про порядок денний повинно бути зроблено не пізніше 10 днів до початку зборів. Не пізніше ніж за 7 днів до скликання Загальних зборів членам Фонду повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, що пов’язані з порядком денним.

5.8. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, до складу якого входять Голова Правління Фонду, заступник Голови Правління Фонду та члени Правління Фонду, які обираються Загальними Зборами Фонду.

5.9. Правління Фонду вирішує всі питання щодо роботи Фонду, крім тих, які внесено до виключної компетенції Загальних Зборів.

Загальні Збори можуть винести рішення про передачу частини своїх прав до компетенції Правління Фонду.

5.10. Очолює Правління Фонду Голова, якого призначають Загальні Збори строком на три роки.

5.11. До компетенції Правління Фонду відноситься:

- виконання рішень вищого органу;

- затвердження правил, процедур та інших внутрішніх документів, які регламентують діяльність Фонду, визначення організаційної структури Фонду;

- затвердження бюджету Фонду, кошторису витрат;

- затвердження штатного розкладу;

- створення при Фонді відділів, затвердження положень про підрозділи Фонду та їх керівників, контроль за їх роботою;

- визначення розміру та порядку сплати членських та вступних внесків;

- затвердження тематики,організація та проведення нарад, конференцій з питань діяльності Фонду та його підрозділів;

- здійснення контактів з іноземними місіями та іншими організаціями, пов’язаними з виконанням задач Фонду;

- внесення пропозицій щодо змін та доповнень у Статут Фонду до Загальних Зборів;

5.12. Рішення Правління ухвалюються відкритим голосуванням кваліфікованою більшістю голосів (дві третини голосів від кількості присутніх).

5.13. Оперативне керівництво Фондом здійснює Голова Правління Фонду, підзвітний Загальним Зборам Фонду.

До компетенції Голови Правління Фонду відноситься:

- організація і виконання рішення Правління Фонду;

- підписання договорів та угод від імені Фонду;

- представництво інтересів Фонду та його членів у державних, громадських та інших організаціях;

- підписання фінансових документів, право першого підпису на банківських документах.

5.14. Голова Правління Фонду звітує перед Правлінням Фонду про використання коштів Фонду.

5.15. Розпорядження Голови Правління є обов’язковим для членів Фонду, вони можуть бути скасовані тільки Загальними Зборами.

5.16. У разі відсутності голови Правління Фонду заступних Голови Правління Фонду виконує його функції.

5.17. Контроль за діяльністю органів Фонду здійснює Наглядова рада, яка складається із Голови та членів Наглядової Ради і обирається Загальними зборами у кількості 3 осіб терміном на три роки.

5.18. Голова та члени Правління Фонду не можуть  обиратися членами Наглядової Ради.

5.19. Засідання Наглядової Ради правомочне, якщо на ньому присутні більше половини її складу.

5.20. Наглядова Рада проводить свої засідання не рідше одного разу на рік.

5.21. Рішення Наглядової Ради ухвалюються двома третинами голосів від кількості присутніх членів Наглядової Ради.

5.22. Роботу наглядової ради організовує її Голова.

5.23. Голова та члени Наглядової Ради виконують свої повноваження та функції на громадських засадах.

5.24. Рішення Наглядової Ради є обов’язковими для виконання Правлінням Фонду.

5.25. До компетенції Наглядової ради належить:

- здійснення контролю за фінансовою та господарською діяльністю Фонду;

- здійснення контролю за правильністю веденням бухгалтерського обліку Фонду;

- здійснення контролю за цільовим використанням майна та коштів Фонду, призначених для здійснення благодійної діяльності4

- право вимагати від посадових осіб Фонду надання всіх необхідних матеріалів, бухгалтерських та інших документів, особистих письмових пояснень.

5.26 Наглядова Рада направляє результати перевірок на розгляд Загальних Зборів.

5.26. Наглядова Рада підзвітна тільки Зборам Фонду.

6. МАЙНО, ВЛАСНІСТЬ, ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ФОНДУ

6.1. У власності Фонду можуть перебувати рухоме і нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, земля, а також майно, придбане на законних підставах як на території України, так і за кордоном.

Фонд має право укладати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які угоди, що не суперечать його статутним цілям та законодавству України.

6.2. Майно та кошти Фонду складають:

- за рахунок внесків засновників та інших благодійників;

- за рахунок благодійних пожертв, благодійних внесків, дарувань, заповітів та інших внесків фізичних, юридичних осіб, наданих у грошовій та натуральній формах;

- надходження від проведення благодійних кампаній зі збору благодійних пожертв, благодійних масових заходів, благодійних лотерей та благодійних аукціонів з реалізації майна та пожертв, які надійшли від благодійників;

- доходи від депозитних вкладів та від цінних паперів, надходження від підприємств, організацій, які перебувають у власності Фонду;

- благодійні внески та пожертвування, що мають цільовий характер, надані фізичними та юридичними особами в грошовій та натуральній формах;

- за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України.

Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити.

Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.

6.3. Внески до Фонду можуть здійснюватись грошима, матеріальними цінностями, роботами та послугами, наданням приміщень та іншого майна, необхідного для матеріального забезпечення статутної діяльності Фонду.

Порядок внесення добровільних внесків визначається Правлінням згідно чинного законодавства.

6.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Фонду, або передане в його користування, несе Фонд,якщо інший порядок не обумовлено власником на договірній основі при передачі майна Фонду.

Страхування майна та ризик Фонду здійснюється Правлінням Фонду.

6.5. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання її статутних цілей і завдань.

Фонд користується самостійністю у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці працівників апарату Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.

Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 10% від кошторису Фонду в поточному році.

Фізичні та юридичні особи, які віддають частину своїх прибутків, заощаджень або майна на благодійну діяльність, користуються податковими та іншими пільгами відповідно до законодавства України.

6.6. Фонд обліковує на окремих банківських рахунках кошти для господарської та благодійної діяльності як в національній, так і в іноземній валютах.

6.7. Фінансова діяльність Фонду здійснюється відповідно до вимог законодавства України. Фінансова діяльність, спрямована на благодійництво, не розглядається як підприємницька або інша прибуткова діяльність. Надходження до Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійництво і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»

6.8. Фонд здійснює розрахунки за власними зобов’язаннями, як у безготівковому порядку,так і готівкою без будь-яких обмежень сум платежів згідно з чинними правилами здійснення розрахунків та касових операцій.

6.9. Фінансовий рік Фонду співпадає з календарним роком.

6.10. Фінансова діяльність Фонду здійснюється на підставі бюджету, затвердженого Правлінням Фонду.

6.11. Контроль за діяльністю Фонду, в тому числі і порядком використання ним майна та коштів, призначених для благодійної допомоги,здійснюється органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції.

Благодійники на їх вимогу можуть отримати звіт про використання Фондом переданого ними майна, коштів, цінностей, а у випадках, коли благодійне майно, кошти та цінності, передані за цільовим призначенням, звіт подається благодійнику в обов’язковому порядку.

Набувачі благодійної допомоги у формі цільового призначення повинні звітувати перед благодійниками та Фондом про їх використання.

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ (РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ)

7.1. Припинення діяльності Фонду може бути здійснено шляхом його реорганізації (злиття, поділу приєднання або перетворення) чи ліквідації.

7.2. Реорганізація Фонду здійснюється за рішенням вищого органу управління Фонду – Загальних Зборів.

При реорганізації Фонду його права і обов’язки переходять до правонаступників.

Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

7.3. Ліквідація Фонду здійснюється у випадках:

- прийняття відповідного рішення Загальними Зборами;

- за рішенням суду.

7.4. При припиненні діяльності Фонду створюється Ліквідаційна комісія, до якої переходять права по управлінню Фондом.

7.5. Ліквідаційну комісію створюють загальні збори чи орган, який прийняв рішення про припинення діяльності Фонду.

7.6. У випадку ліквідації за рішенням Загальних зборів, Ліквідаційна комісія створюється з членів Фонду.

7.8. При ліквідації Фонду, його майно не може перерозподілятись між участниками Фонду, і повинне бути передане іншій одній або кільком неприбутковим організаціям в цій сфері діяльності або зараховування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи..

7.9. Ліквідація Фонду вважається завершеною з моменту внесення реєструючим органом запису про виключення Фонду з державного реєстру.

 

8. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

8.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів і в 10-ти денний термін про це повідомляється реєструючий орган.


П О С Т А Н О В А від 4 серпня 2000 р. N 1222 Київ Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування

ШКІЛЬНІ ФОНДИ: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Форма входу

Ми в мережі
 Глевахівська ЗОШ у facebook  Глевахівська ЗОШ в youtube  Віртуальна учительська. Глевахівська ЗОШ  Дистанційне навчання. Глевахівська ЗОШ
Календар
«  Липень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архів новин
Друзі сайту
Партнери сайту
 Міністерство освіти і науки України  pedpresa.com банер

Глевахівська ЗОШ © 2020Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz